הסכם שכר טרחה – הדרך הנכונה להתנהל עם עו"ד פלילי

חוקר פרטי

כאשר אתם פונים לקבל שירות מעו"ד פלילי, עליכם לבקש לערוך עמו הסכם שכר טרחה בכתב. הסכם זה יהווה מסמך מחייב הן עבור הסניגור המייצג והן עבור הלקוח.

פעמים רבות לקוחות נמנעים מלבקש לעגן את זכויותיהם וכמו כן לעגן את חובותיו של עו"ד המייצג אשר לוקח את טיפול התיק לידיו, במסגרת הסכם שכר טרחה בכתב.

הימנעות זו מצד הלוקח נובעת בדרך כלל מתוך יחסי האמון שנוצרים עם עו"ד, בשל  שיקולים של מתן כבוד והערכה, אך אין זה נכון לעשות. כמובן שלכל לקוח יש קשר קרוב והדדי עם עורך דינו ואדרבא במקרים המשתייכים לנישת המשפט הפלילי אבל הסכם שכר טרחה הוא עדיין הכרחי ואינו נחשב כפגיעה באמון או כחוסר כבוד כלפי עו"ד פלילי.

מדוע חשוב והכרחי לערוך הסכם שכר טרחה בכתב

במידה ולא מעגנים בהסכם כתוב ומוסדר של שכר טרחה נושאים חשובים כמו היקף עבודת הייצוג והעלות בהתאם לכך, הדבר מהווה פתח לבעיות שונות שעלולות לצוץ בהמשך הדרך, משום שבהסכם שבעל פה אף פעם לא מוסדרים כל העניינים החשובים של ההתנהלות וההתקשרות בין הלקוח לעורך דינו, ובכלל, עניינים נוספים למיניהם, מהותיים יותר או פחות, יהיו נתונים לפרשנויות על ידי שני הצדדים. אי לכך חשוב ביותר לערוך הסכם שכר טרחה בכתב הן בעבור עו"ד והן בעבור הלקוח.תביעת תאונות דרכים

דגשים להסכם שכר טרחה עם עו"ד פלילי

יש לוודא כי  בהסכם שכר הטרחה הכתוב ניתנת התייחסות לדברים הנ"ל:

  1. הגדרת מהות הטיפול בתיק המקרה, ייצוג משפטי, ייעוץ משפטי, הגדרת היקף העבודה וסוג העבודה.
  2. ציון פרטיו המלאים של עו"ד פלילי ועוזריו אשר יטפלו וייצגו את הלקוח בפועל.
  3. הגדרת אופן חישוב שכר הטרחה (לפי שעת עבודה / תשלום "גלובלי" וכו').
  4. הגדרה מראש של אופן התשלום ושל תנאי התשלום . ציון הסכום לתשלום ומועדי ביצוע התשלומים. כמו כן יש לציין את שיטת התשלום ולהדגיש במידה והתשלום יהיה צמוד למדד כלשהוא, לדוגמא, אם יהיה בצמוד לשער היציג של היורו או הדולר או לכל מדד אחר אשר יוסכם על ידי שני הצדדים.
  5. הגדרה ופירוט של כל ההוצאות אשר יכללו או לא יכללו בשכר הטרחה של עו"ד פלילי כפי שיוסכם על שני הצדדים, לדוגמא הסתייעות בחוקרים פרטיים, מומחים למיניהם, בדיקות פוליגרף הוצאות צילום חריגות, הוצאות מיוחדות עבור הפקת מסמכים.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

אולי יעניין אותכם?