כיצד נקבע שכר הטרחה של עו"ד פלילי

תביעת תאונות דרכים

לכל עו"ד פלילי ישנם מספר שיקולים לפיהם הוא קובע את גובה שכר הטרחה שלו.

הקריטריונים לפיהם עו"ד פלילי מחליט על שכר הטרחה אותו יגבה מלקוחותיו הינם רבים, וכוללים בעיקר עניינים המוכתבים ע"י  היקף העבודה, תנאי הטיפול בתיק, ותנאים חיצוניים המשפיעים על הטיפול בתיק.

שכר הטרחה של עו"ד פלילי לפי תנאי הטיפול בתיק

תנאים אלו כוללים את היקף העבודה הנדרש מעו"ד הפלילי, את מורכבות העבודה והטיפול בתיק הספציפי, כמו כן התנאים כוללים בעיות ספציפיות למקרה – בעיות ברמה העובדתית או המשפטית, את חומרת המקרה, כשכל מקרה לגופו ובהתאם לכך חומרת הדין, את ההשלכות האפשרויות על הלקוח ו/או קרוביו, הזיקה של עו"ד הפלילי לאותו תיק/מקרה, סיכויי ההצלחה והזכייה במשפט, הערכאה שבפניה יופיע הסניגור – ערכאה ראשונה, ערכאות ערעור, ביהמ"ש העליון, מיקום גיאוגרפי בהקשר להליך ולעבודה – לדוגמא עו"ד פלילי מאזור המרכז שמטפל בתיק מקרה בצפון הארץ ייקח בחשבון שהליך הטיפול בתיק יתבצע רבות בצפון והדבר ישפיע כמובן על גובה שכר הטרחה,  מקום הפעילות  של משרד עו"ד הפלילי – משרד עו"ד פלילי הממוקם במרכז הארץ  יגבה שכר טרחה גבוה יותר מאשר שכר טרחה של עו"ד פלילי אשר משרדו ממוקם ופועל בדרום לצורך העניין, או באזור פריפריאלי אחר.עורך דין נזיקין

תנאים חיצוניים המשפיעים על שכר הטרחה של עו"ד פלילי עבור טיפול בתיק

כאן מדובר בתנאים חיצוניים הכוללים מספר פרמטרים שמשפיעים בשקלול הסופי על גובה שכר הטרחה אותו ידרוש עו"ד הפלילי מלקוחותיו. תנאים אלו כוללים מספר רב של פרמטרים וביניהם" הוותק של עו"ד הפלילי, מספר המקרים בהם ניצח, המוניטין של אותו עו"ד הפלילי, התמחותו בתחום הפלילים, הביקוש אליו, מידת הזמינות שלו או לחלופין מידת העומס שלו בעבודה באותו פרק הזמן הנתון, התחשבות בלקוח למשל באם זהו לקוח קבוע או מזדמן, לקוח המקושר באופן כזה או אחר אל המשרד או אל עו"ד הפלילי עצמו, האם התיק הוא בעבור לקוח פרטי או לקוח גדול – גוף מסחרי, עסק או תאגיד לדוגמא, האם התיק מהווה פוטנציאל למשיכת עבודה וספת על תיקים נוספים מאותו לקוח או מגורמים הקשורים אליו בהמשך הדרך, האם המקרה מסוקר על ידי התקשור התיק או המקרה המדובר, מהו מצבו הכלכלי של הלקוח מבחינת יכולת מימון, ערבויות, הוצאות התחשבות בהוצאות קודמות שכבר היו ללקוח בעקבות המקרה, ומידת רצונו של עו"ד הפלילי לבוא לקראת הלקוח ברמת המחיר משיקולים אישיים או שיקולים אחרים.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

אולי יעניין אותכם?