דיני בחירות

דיני בחירות אלו כל הדינים אשר נוגעים בבחירות המתקיימות במדינת ישראל. הדינים עוסקים בפרטים רבים ונוגעים בכל תחום שקשור לבחירות ועונים על שאלות רבות שבניהן:

  • מתי והיכן ניתן לקיים תעמולת בחירות?
  • כיצד ומתי תתבצע הצבעה לבחירות בנציגויות השונות של המדינה?
  • מה מותר בכל הנוגע למימון מפלגות?
  • ועוד.

המטרה של דיני הבחירות היא לשמור על הדמוקרטיה ולאפשר לכל אחד ואחת לממש את הזכויות שלו בלי הפרעה. כאשר אנו בוחנים במה מתעסקים הדינים אנו נראה שמדובר בתחומים רבים ולכן אם יש לנו ספק בנוגע לפגיעה בדמוקרטיה או פגיעה בזכותנו האישית במהלך הבחירות (ביום הבחירות עצמו או בימים שלפניו), אנו יכולים לפנות לגורמים המתאימים. עבירה על דיני הבחירות יכולה להיות חמורה מאד והמדינה נוטה להתייחס אל כל פניה ועבירה בכובד ראש.

דיני בחירות לממשלה

דיני בחירות נוגעים לכל הבחירות המתקיימות בארץ והתפקיד שלהם הוא לשמור על הדמוקרטיה. כל אחד רשאי לבחון לעומק מהם הדינים השונים ולפנות לגורמים רלוונטיים במקרה של הפרתם. חשוב לדעת כי במקרה שנראה שנעשתה הפרה ופגיעה בדמוקרטיה אפשר לפנות לגורמים מוסמכים לא רק באותו הרגע שבו קרה הדבר אלא גם לאחר קיום הבחירות עצמן (אם כי בכל בחירות המשטרה עסוקה בקבלת פניות הנוגעות בפגיעה בדמוקרטיה ולכן אין כל סיבה שלא להגיש תלונה במידת הצורך).

דיני בחירות לרשויות המקומיות

תפקידו של המחוקק הוא לשמור על החוק ועל המרחב הדמוקרטי. החיים במרחב דמוקרטי מבטאים זכות בסיסית של כל אזרחי המדינה ואנו יכולים לראות כי החוק חל גם על הבחירות הממשלתיות וגם על הבחירות המקומיות. כאשר אנו בוחנים את דיני הבחירות אנו יכולים לראות כי המטרה שלהן היא לשמור על הזכויות שלנו וממש כפי שישנו איסור לקיים תעמולת בחירות ביום הבחירות באזורים שקרובים לקלפי בבחירות לממשלה, כך גם קיים איסור תעמולה דומה בבחירות המקומיות. בכל מקרה בו נעשתה הפרה של הדין ניתן לפנות לגורמים המוסמכים ולהגיש תלונה במשטרה. עבירה על דיני בחירות היא עבירה חמורה ואין זה משנה אם מדובר בבחירות לממשלה או בבחירות לרשות המקומית (או לעירייה).