מדוע מסמכים משפטיים עורכים לצד עו"ד נוטריון מקצועי?

לא פעם נתקל אדם המעוניין לבצע פעולה משפטית כלשהי בצורך להשתמש בשירותי נוטריון, שהוא עורך דין המוסמך על פי חוק לבצע שורה ארוכה של תפקידים שבראשם יכולתו לאמת לאשר להעיד או לערוך מסמכים משפטיים. כמו כן חתימתו של נוטריון נחשבת במקרים רבים לאישור מקוריותו של מסמך, ומבטלת את הצורך בהצגת מסמכים נוספים. מסמכיו של נוטריון יכולים לשמש כראייה בפני בתי משפט ורשויות נוספות, גם בישראל וגם במדינות נוספות החתומות על אמנות מסוג זה.

מהם השירותים העיקריים אותם מספק עו"ד נוטריון?

סעיף 7 לחוק הנוטריונים קובע את הדברים העיקרים שמוסמך עו"ד נוטריון מקצועי לבצע. הוא יכול לערוך העדה של מסמך סחיר, לאמת הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין, לערוך אימות צוואה בפני רשות כחוק, לתת אישור נוטריוני לתצהירים שונים, ולדאוג לתרגום נוטריוני. שירותים נוספים שמוסמך עו"ד נוטריון מקצועי לערוך הינם אישורי תצהיר נוטריון, ייפיי כוח נוטריונים, אימותי חתימה על ייפוי כוח נוטריוני, אישורים לנכונות העתקי מסמכים ואישורים נוטריוניים להצהרת מתרגם.

מי אמון על מתן רשיון נוטריון?

לא כול עו"ד הוא נוטריון. הנוטריון הוא רק מי שהוסמך לכך בהתאם לחוק הנוטריונים (סעיף 19 לחוק) קובע כי חתימת נוטריון על מסמך מהווה אישור בדבר מקוריותו וזהות החותם. נהוג לראות בחתימתו גם אישור על כך שהחתום על המסמך חתם עליו מרצונו החופשי. מסמכים החתומים על ידי עו"ד נוטריון מקצועי קבילים בפני בתי המשפט בפני רשויות אחרות בישראל ובמדינות רבות חוץ מישראל. לאחר שנחקק חוק הנוטוריונים הוקמה במשרד המשפטים מחלקה לרישוי נוטריונים, המטפלת בבקשות להענקת רשיון לנוטריונים ומרכזת את עבודת ועדת הרשיונות לפי חוק. המחלקה מפקחת על עבודת הנוטריונים בארץ על ידי מבקרים מטעמה, וכמו כן מטפלת בתלונות שמוגשות נגד נוטריונים ובהעמדתם לדין משמעתי בעת שנדרש.

כמה עולים שירותים של עו"ד נוטריון?

בכול הקשור לתעריפיו של עו"ד נוטריון מקצועי פתר המחוקק את העניין בקביעת מחירים בחוק. אלו מחירים אחידים, הם אינם גמישים, היינו אין הנחות ואין ביוקר, המחירים אחידים ועל כן במקרה זה אין מה לבדוק איזה נוטריון זול ממישנהו. הנוטריונים פועלים על פי התעריף הקבוע בחוק, בו ישנו פירוט מדויק על מחירו של כול שירות הניתן על ידי הנוטריון.

איך נראה אישור נוטריוני?

חתימתו של נוטריון על מסמך נעשית על ידי חותמת לחץ העשויה מתכת שעליה מוטבע שמו, והכיתוב "נוטריון" בעברית אנגלית ערבית או צרפתית. במידה וישנו יותר ממסמך אחד המובא לאישור יקשור הנוטריון את כול המסמכים יחד בסרט אדום, שיחובר אל תו אדום המוטבע בחתימתו של הנוטריון. רק באופן זה יקבלו המסמכים המאושרים תקפות משפטית, ויוכלו לשמש כחוק את המבקש.