עסקים והייטק

מסמכים משפטיים מחייבים תרגום מקצועי נאמן למקור משום שהם משמשים מסמך משפטי לכל דבר. רק תרגום משפטי מהימן יוכל לעמוד במשימה רצינית זו

מסמכים משפטיים נחשבים לכאלה כאשר הם משמשים להסכמות חוזיות שונות או נכתבים במצבים שבהם אנחנו חייבים להשתמש בעד מקצועי הנקרא נוטריון, לצורך ניסוח וחתימה על המסמך. מסמך משפטי מסדיר בדרך כלל יחסי ממון, חוזים והסכמות, שותפויות וסטטוסים זוגיים, הגירה ומעמד אזרחי וכדומה. מכאן נובעת חשיבותו של התרגום המשפטי המדויק. רק אנשי מקצוע שהם גם משפטנים בהשכלתם יוכלו לתרגם נכון ובמדויק את המסמכים. תרגום משפטי נבדל מתרגום אחר בכך שהמונחים אינם נזילים ואינם ניתנים לפרשנות אחרת. הם נוקשים, קפדניים ואינם יכולים להשתנות, אחרת הם משנים לחלוטין את משמעות המסמך כולו.

תרגום אמין

תרגום אמין של מסמך משפטי מחייב היכרות עם המונחים הנדרשים בשתי השפות. לא תמיד זה נשמע אותו דבר אבל הכוונה היא תמיד אותה הכוונה – אותו צעד חוקי אותה הסכמה שקיבלה תוקף של נוטריון, כל אלה מחייבים תרגום משפטי קפדני ומחמיר. המסמכים רגישים ברוב המקרים ועוסקים בדיני נפשו ורכוש, ולכן חובה להקפיד שהתרגום המשפטי נאות ומקצועי. משמעות של מונח שלם שמעגן זכויות וחובות עלולה להשתנות במקרה שבו המתרגם בוחר לסטות מכוונת המקור. משמעות המסמך עלולה להיפגע ואתה גם מעמדו של האיש הנדון במסמך.

לתרגם לשפת אם

תרגומים בכלל מתורגמים תמיד לשפת האם של המתרגם, משום שרק אז הם נשמעים נכון לא רק מבחינת הדקדוק אלא גם המשלב. במקרים כאלה, גם אם המונחים המשפטיים יהיו נכונים אבל זאת לא תהיה שפת אם, כל המסמך עצמו לא יישמע טבעי ונכון. תרגום משפטי נכון הוא כזה המשלב ידע מקצועי בחום השפט עם ידיעת השפה על בוריה, כדי שהמסמך לא ייראה כאילו תורגם על ידי מכונה. זה פוגם באמינותו כשהמתרגם המשפטי אינו רהוט בשפה, ולכן המסמך עלול לאבד את תוקפו החוקי ולגרום לנזק לבעליו. עם זאת, בתרגום כזה הכל נשאר כמו במסמך המתורגם ולא מוסיפים או גורעים מלשון החוק והמנוסח בשפה משפטית שם.