כיצד עורכת דין מיה קורדובה תוכל לסייע לכם?

עורכת דין מיה קורדובה, היא נציגת לקוחות, קצינת מערכת המשפט ואזרחית ציבור בעלת אחריות מיוחדת לטיב הצדק. כנציגת לקוחות, היא ממלאה אחר תפקידים שונים. כיועצת, היא מספקת ללקוח הבנה מושכלת של זכויותיו וחובותיו המשפטיות של הלקוח ומסבירה את ההשלכות המעשיות שלהן. כעורכת דין, בעבודתה היא טוענת בקנאות את עמדתו של הלקוח לפי כללי שיטת היריב. כמנהלת משא ומתן, עורכת הדין מחפשת תוצאה מועילה ללקוח אך תואמת את הדרישות של התנהלות כנה עם אחרים. כמעריכה, מיה קורדובה פועלת באמצעות בחינת ענייניו המשפטיים של לקוח ודיווח עליהם ללקוח או לאחרים.

כיצד אתיקה משפטית משתלבת בעבודה של מיה קורדובה?

אתיקה מקצועית היא קוד התנהגות שעל עורכי הדין להקפיד עליו בעיקר מול הציבור הרחב, עם מקורביו ללקוחותיהם ובבית המשפט במהלך מקצועם ובבית המשפט במהלך ההליכים. אתיקה זו היא אתיקה משפטית שעורכי דין צריכים לפעול במקצוע עריכת הדין. אתיקה הם עקרונות וערכים, אשר יחד עם כללי התנהגות וחוקים מסדירים מקצוע, כמו מקצוע עריכת הדין. סטנדרטים אתיים באתיקה משפטית כוללים:

  • עצמאות, יושר ויושרה.
  • יחסי עורך דין ולקוח.
  • חובות עורך דין כלפי אנשים שאינם לקוחות.
  • חובות עורך דין כלפי עורכי דין אחרים.

מהי אתיקה מקצועית של עורכי הדין? 

האתיקה המקצועית היא קוד התנהגות הכרחי לשמירה על כבוד המקצוע. זהו קוד התנהגות כתוב לעורכי דין. זוהי מערכת כללים אשר קובעת את התנהלותם המקצועית של עורכי הדין בכללי, ואת התנהלותה של מיה קורדובה בפרט. בכל התפקידים המקצועיים עורך דין צריך להיות מוכשר, מהיר וחרוץ. עורך דין צריך לנהל תקשורת עם לקוח בנוגע לייצוג. עורך דין צריך לשמור בסודיות מידע הנוגע לייצוג של לקוח, למעט אם החשיפה נדרשת או מותרת על פי כללי ההתנהגות המקצועית או חוק אחר. התנהלות עורך דין צריכה להתאים לדרישות החוק, הן בשירות המקצועי ללקוחות והן בענייניו העסקיים והאישיים של עורך הדין, כל אלו נכללים תחת קוד האתיקה.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

אולי יעניין אותכם?