מהי ההגדרה של רשלנות רפואית

מהי ההגדרה של רשלנות רפואית

רשלנות רפואית נוגעת לכל פעולה רשלנית שמבוצעת על ידי גורם רפואי האמון למתן שירותים רפואיים מקצועיים למטופלים. לדוגמה רופא שנהג בחוסר זהירות ונתן מרשם לא נכון לתרופה, או רופא שלא טיפל כראוי במטופל וכתוצאה מכך נגרם לו נזק.

עבירת הרשלנות הרפואית היא כחלק מתוך עבירת הרשלנות המופיעה בדיני הנזיקין, אך שונה ממנה מכיוון שהיא נוגעת אל הליכים רפואיים שעל גורם רפואי להעניק ובנוסף היא איננה מצריכה חובת הוכחה של כוונת פגיעה באופן מודע. ז"א, מטפל שנהג באופן רשלני כלפי מטופל לא עשה זאת בכוונה תחילה כדי לפגוע, אלא מתוך חוסר תשומת לב ופזיזות המוגדרים כמעשה רשלני.

במקרים בהם נגרם נזק למטופל כתוצאה מאותו מעשה רשלני רפואי, קיימת אפשרות לתבוע את הגורם הרפואי בגין זאת ולקבל פיצויים כספיים.

הליך תביעת רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית אינה זהה לתביעת הרשלנות הרגילה, מכיוון שתביעה זו מצריכה איסוף של כל החומרים הרפואיים הנוגעים למקרה. נוסף על כך, יש להסתייע בחוות דעת של מומחה רפואי שאינו קשור לאותו גוף רפואי שנגדו מוגשת התביעה, כך שהוא יוכל לתת חוות דעת מהימנה בנוגע לעילת התביעה ולביסוס הטענות המוגשות כלפי הגורם הרפואי שנהג ברשלנות.

במידה ונגרם נזק למטופל כתוצאה מהליך רפואי רשלני, לדוגמה עובר שסבל מחוסר חמצן בלידה ולא קיבל טיפול רפואי ראוי בזמן ולכן נולד עם מום. אותו מטופל זכאי לקבלת פיצויים מתאימים לצורך כיסוי הנזק ו/או עוגמת הנפש שנגרמה לו. אם הוא זקוק לטיפולים ואשפוזים כתוצאה מכך, הפיצויים צריכים לכלול גם את הוצאות הטיפול האלו. תביעת רשלנות רפואית הנאמדת בגובה פיצויים של עד 2.5 מיליון ₪, תועבר לדיון בבית משפט השלום. לעומת זאת, תביעת פיצויים גבוהה יותר צריכה לדון בבית משפט המחוזי בלבד.

יתרונותיו של עורך דין רשלנות רפואית

מכיוון שהליך תביעת רשלנות רפואית הינו תהליך מורכב ולא פשוט, מומלץ לבחור עורכי דין מומלצים לרשלנות רפואיתד. עו"ד מומחה יכול לייעל ולקצר את תהליך בניית תיק התביעה, תוך איסוף כל החומרים הרלוונטיים לביסוס התיק, פנייה אל מומחים רפואיים לצורך קבלת חוות דעת ואף ייצוג מקצועי בבית המשפט בכל הליך התביעה.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

אולי יעניין אותכם?