רישום פלילי ויעילות סגירת תיק

סגירת תיק רישום פלילי

רישום פלילי הולך איתנו כל עוד לא הבאנו למחיקתו. פעמים רבות לאנשים נפתח תיק פלילי בצעירותם בגלל מעשי שטות. מדובר לעיתים גם על עבירות צווארון לבן עליהם שילם אותו אדם, בין אם באופן כספי ובין אם במאסר. בין אם תיק נסגר מחוסר ראיות ובין אם אדם שילם את חובו על מעשה שעשה, הוא רוצה לשים את העבר מאחוריו ולפתוח דף חדש. פעמים רבות אותו רישום פלילי שקיים תוקע לו מקל בגלגלים. איך ניתן למחוק רישום פלילי? האם ישנה התיישנות ואיך פניה לעו"ד תסייע?

מהו בדיוק רישום פלילי?

רישום פלילי מונפק במחשב המשטרה ובו מתועד עברו הפלילי של אדם אם ישנו. הרישום הפלילי מתחלק לשלושה חלקים: הרשעות, בו מפורטים התיקים בהם אדם הורשע וכן העונשים שקיבל בעקבות ההרשעות. העונשים יכולים להיות מאסר, קנס, עבודות שירות. חלק שני הוא תיקים שנסגרו. התיקים יכולים להיסגר עקב חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה. כאשר תיק נסגר מחוסר אשמה אמור הרשום הפלילי להימחק. אם לא נמחק זכותו של אדם לדרוש זאת מיידית. תיקים שנסגרו משתי הסיבות הראשונות נשארים רשומים. חלק שלישי ברישום פלילי הוא מב"ד- מצריך בירור דין. אלה תיקים שנמצאים עדיין בחקירה.

התיישנותה של הרשעה

כאשר הרשעה עוברת את תקופת ההתיישנות מידע על קיומה לא אמור להימסר אלא לרשויות או לגורמים הקשורים ברשויות. אם מדובר לדוגמה על מעסיק פוטנציאלי הוא אינו אמור לדעת לאחר תקופת התיישנות על עבירה שהורשעתם בה, בין אם אלה עבירות מס או עבירה אחרת. זאת על מנת לאפשר לאדם לפתוח דף חדש לאחר שעברה תקופה מאז ההרשעה או מאז פתיחת תיק גם אם לא הייתה בו הרשעה.

איך נקבעת תקופת התיישנות?

תקופת ההתיישנות נקבעת בהתאם לתקופת העונש שניתן בגין העבירה ומעיד על חומרתה. ישנו גם הבדל בין קטינים לבגירים. בגיר שהורשע וקיבל עד שנת מאסר אחת או לחילופין קיבל עונש אחר: עבודות שירות, קנס וכו' תקופת ההתיישנות תהיה לאחר 7 שנים + תקופת העונש. אצל קטין שקיבל עונש דומה תהיה התיישנות מיד לאחר מתן גזר הדין. כשהעונש הוא מעל 5 שנות מאסר, תקופת ההתיישנות תחול לאחר 15 שנים + תקופת העונש אצל בגיר ואצל קטין לאחר 10 שנים + העונש.

מתי נעשית מחיקת רישום פלילי?

לאחר תקופת ההתיישנות מתחילים למנות זמן נוסף עד למחיקת הרישום הפלילי. תקופת המחיקה עומדת על 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות. אז הרישום נמחק מגיליון הרישום הפלילי לחלוטין אך עדיין יהיה במאגרי המידע של המשטרה. עם זאת, ישנם מקרים חריגים בהם מחיקת רישום פלילי יכולה להתרחש קודם. לדוגמה, הרשעה שהעונש עבורה היה פיקוח של קצין מבחן, המחיקה תהיה כבר לאחר חמש שנים מיום מתן גזר הדין. כאשר מדובר על תיק שהסתיים באי הרשעה, תקופת המחיקה וההתיישנות משולבות יחד, כלומר הרישום ימחק כבר עם תום תקופת ההתיישנות שתהיה גם קצרה יותר מאשר בתיק שנקבעה בו הרשעה.

מדוע לפנות לעו"ד למחיקת רישום פלילי

מומלץ לפנות לעו"ד פלילי בכדי להגיש בקשה למחיקתו של רישום פלילי. כאשר מדובר למשל על תיק שנסגר מחוסר ראיות או חוסר עניין ורוצים למחקו מן הרישום הפלילי, ניתן בעזרת עו"ד להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לסגירה מחוסר אשמה. מומלץ שעורך הדין יהיה מומחה לא רק בפלילים אלא גם בתחום אליו קשור התיק. אם לדוגמה מדובר בענייני מס מומלץ לבחור עו"ד מיסים. בקיאותו בנושא מעלה משמעותית את הסיכוי לשינוי עילת הסגירה ועל ידי כך גם למחיקת רישום. גם כאשר מתוקף החוק אמורה להיות מחיקה שטרם נעשתה מומלץ לפנות למשטרה בעזרת עו"ד. הדרך למחיקת הרישום תהיה קצרה וחלקה יותר.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

אולי יעניין אותכם?