מהם התנאים לקבלן רשום?

רישום קבלנים נעשה על פי סיווגים שונים – סיווג ראשי וסיווג משני. רישום בפנקס הקבלנים נועד ליצור רשימה נבחרת של קבלנים, אשר עומדים בפיקוח ועומדים בסטנדרטים גבוהים. נציג את התנאים לקבלן רשום, שמאפשרים לאחר מכן הצטרפות לפנקס הקבלנים כחוק. 

הכשרה מקצועית או אקדמית 

קבלנים רשומים יכולים להירשם תחת סיווגים שונים. מדובר בעצם על מגוון רחב של אנשי מקצוע, למשל מהנדסים בעלי תואר מהנדס, הנדסאים בכל מיני הכשרות (כגון הנדסאי בבניין, הנדסאי חשמל), בעלי רישוי בענף החשמל, מיזוג אוויר ועוד. תעודות מקצועיות ולעיתים מבחנים ממשלתיים מהווים חלק חשוב מהתנאים לרישום קבלנים. 

ניסיון מעשי בפרויקטים קודמים 

התנאים לקבלן רשום לא מסתיימים עם הכשרה מקצועית או אקדמאית בלבד. קבלן רשום צריך להיות בעל ניסיון מעשי שנצבר בדרכים שונות. לדוגמא, ניסיון כמנהל עבודה שכיר בחברות קבלניות. ניסיון שנצבר בפרויקטים בהיקף קטן יותר, כקבלן לא רשום. ורק כדי לסבר את האוזן, בסיווגים מסוימים ישנה דרישה של 5 שנות ניסיון, לאו דווקא רצופות, מהשנים האחרונות. אגב, ניסיון מעשי בפרויקטים רחבי היקף נדרש גם כאשר מגישים בקשה להעלאת סיווג.  

ניהול ספרים אסמכתאות נוספות 

על מנת לעמוד בכל התנאים לקבלן רשום, יש צורך להמציא מסמכים המעידים על ניהול ספרים בעסק או על רישום עסק כחוק. הקבלן עשוי להידרש להציג חוזי עבודה והסכמים מול לקוחות, שעימם עבר בעבר או עובד כיום. הועדה שדנה בבקשות המגיעות מקבלנים תעיין בכל המסמכים ובבקשה המנומקת. לפי הצורך, היא עשויה לזמן את מגיש הבקשה על מנת שיופיע לפניה. מטרת הזימון היא להתרשם מהמבקש ולעיתים יהיה צורך להשלים את המידע עם מסמכים נוספים. לסיכום, ניקיון כפיים, ניסיון ומקצועיות עומדים בבסיס הרישום בפנקס הקבלנים. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

אולי יעניין אותכם?